W związku z wejściem dnia 25.05.2018 nowej ustawy o Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:

STUDIO 1209 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,. jest uważany za administratora danych osobowych, które zbiera i przetwarza zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W niniejszym dokumencie znajdziesz ponadto informacje o wykorzystaniu plików cookies i innych technologiach śledzących w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Administratorem niniejszej strony oraz administratorem danych osobowych jest:

STUDIO 1209 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stajnia Jaekel: adres stałego wykonywania działalności gospodarczej Jasienica Dolna 46, 48-315 Łambinowice, NIP: 1182095388, REGON: 146979255, będąca właścicielem Serwisu Internetowego. Stajnia Jaekel jest wpisana do KRS pod nr 0000486054.

biuro@stajnianysa.pl

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań związanych z niniejszym dokumentem (polityką prywatności, informacjami o cookies, regulaminem) możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość z formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres mailowy biuro@stajnianysa.pl


1. Czyje dane osobowe są przez nas zbierane?

2. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

3. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Możemy gromadzić i przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, stanowisko w firmie, wykształcenie, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, adres firmowy lub domowy i inne dane kontaktowe, zainteresowania, historię komunikacji z Tobą (w tym notatki z rozmów i spotkań) oraz informacje finansowe.
W momencie korzystania z naszej strony internetowej, technologie śledzące zbierają pewne dane statystyczne, które wysyłane są przez przeglądarkę do naszej witryny. Obejmuje to informacje takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego, język i ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i adresy odsyłających stron internetowych.

4. Cele, dla których zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:

5. Podstawa prawna zbierania i przetrzymywania Twoich danych osobowych:

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do określenia podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych, opisanymi powyżej, podstawą prawną dla nas do przetwarzania danych osobowych będzie zazwyczaj jedna z następujących okoliczności:

6. Cele udostępniania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych:

Nasza firma podejmuje uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

8. Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak ich potrzebujemy do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Okres ten będzie różny w zależności od Twoich kontaktów i współpracy z nami. Na przykład, gdy skorzystasz z naszych usług, zachowamy zapis Twoich danych potrzebnych do fakturowania, podatków, gwarancji. Możemy również prowadzić korespondencję mailową w różnych sprawach jak np. przedstawienie oferty, zawieranie umów, kwestie reklamacji. Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich informacji usuniemy je. Natomiast nawet jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania od nas informacji marketingowych, zachowamy Twój adres e-mail, aby wykluczyć go z list marketingowych.

9. Twoje prawa, uzyskiwanie dostępu i poprawianie danych osobowych:

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych dają osobom fizycznym konkretne uprawnienia w kontekście danych osobowych, które przetwarzają firmy. W związku z tym jeśli chcesz: uzyskać kopię danych osobowe, które posiadamy o Tobie; lub sprostować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych o Tobie, wyślij wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres mailowy biuro@stajnianysa.pl

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji handlowych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą tradycyjną, możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości kontaktując się z nami pod adresem mailowym biuro@stajnianysa.pl

Utrzymywanie dokładnych i aktualnych informacji jest bardzo ważne. Niedokładne lub niekompletne informacje mogą wpłynąć na naszą zdolność do dostarczania odpowiednich usług dla Ciebie. Daj nam znać o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w przypadku danych osobowych za pomocą naszego formularza kontaktowego.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.

10. Pliki cookies oraz inne technologie śledzące:

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies:

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez informowania nas, kim jesteś lub ujawniania swoich danych osobowych. Jednak nasza firma i firmy świadczące usługi na rzecz lub w naszym imieniu mogą wykorzystywać różne technologie, takie jak pliki cookie i pikseli zliczających (piksel 1 x 1), w celu gromadzenia danych nieosobowych, które będą dla nas widoczne po Twojej wizycie. Wyraźnie poprosimy Cię o zgodę na używanie plików cookie w naszej witrynie. Pliki cookie są używane do zbierania ogólnych danych statystycznych na temat naszej strony, takich jak ilość odwiedzin. Możesz kontrolować używanie plików cookie w przeglądarce (odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/ aby dowiedzieć się więcej); jednak w przypadku odrzucenia plików cookies niektóre lub wszystkie możliwości korzystania z naszej witryny mogą zostać ograniczone.

Dane nieosobowe to informacje, które dotyczą Ciebie, ale nie pozwalają Cię zidentyfikować jako konkretnej osoby, bezpośrednio lub pośrednio. Te dane to typ przeglądarki, adres URL poprzedniej strony internetowe, którą odwiedziłeś, połączenie internetowe, urządzenie którego używasz aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej itp. Nasza firma bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, może automatycznie zbierać określone dane nieosobowe w czasie gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Możemy również zbierać dane nieosobowe, które dobrowolnie przekazujesz, takich jak informacje zawarte w odpowiedzi na kwestionariusz lub ankietę.

11. Zmiana oraz aktualizacja niniejszej Polityki prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez publikację jej na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się polityką prywatności za każdym razem, gdy przesyłasz nam informacje lub składasz zamówienie.

12. Media społecznościowe:

Nasza strona może również zawierać wtyczki mediów społecznościowych i formularze kontaktowe, takie jak wtyczki Facebook czy Twitter itd.. Te funkcjonalności mogą zbierać adres IP użytkownika, informacje o odwiedzanych stronach w naszej witrynie i instalować na Twoim komputerze plik cookie, aby ta funkcja działała prawidłowo. Media społecznościowe i formularze kontaktowe mogą być obsługiwane przez osoby trzecie. Zapoznaj się z polityką prywatności firm, która je dostarczają.

13. Logi serwera:

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

14. Pytania i skargi:

Jeśli masz problem lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki nasza firma wykorzystała Twoje dane osobowe, zgłoś to pisemnie na adres mailowy biuro@stajnianysa.pl

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany postępowaniem w sprawie zapytanie lub skargi dotyczących Twoich danych osobowych masz prawo zgłosić to Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.