Wskazania do Hipoterapii u dzieci

Zespoły neurologiczne

 • Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.
 • Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.
 • Minimalne uszkodzenia mózgu.
 

Choroby mięśni

 • Przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty. Konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.
 

Dzieci niedowidzące i niewidome

Choroby i zaburzenia psychiczne

Zespoły ortopedyczne

 • Wady postawy.
 • Skoliozy do 30° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.
 • Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.
 

Inne

 • Spektrum autyzmu.
 • Zespoły genetyczne, np. Zespół Down’a (z obowiązkowym zdjęciem rtg – bocznym i czynnościowym – odcinka szyjnego kręgosłupa).
 • Przepukliny oponowo – rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.
 • Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.
 • Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.
 • Patologie społeczne.

Umów dziecko na lekcję próbną!